Sprawdź...

czy masz już do odbioru:

 • PRAWO JAZDY
 • DOWÓD REJESTRACYJNY
 • Kalendarium

  Maj 2016
  N P W S C P S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4
  Maj 2016
  Licznik odwiedzin:9113644
  Zgłoś niedziałający odnośnik

  CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

     W dniu 26 kwietnia 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie grup wsparcia ekonomii społecznej z terenu powiatu grodziskiego, czyli organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnej.
  Spotkanie odbyło się dzięki współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim z Regionalnym Ośrodkiem Polityki  Społecznej w Poznaniu.
     Dyrektor PCPR Agnieszka Brambor - Nolka oraz Maciej Patulak z ROPS - u serdecznie przywitali przybyłych gości.
  Na spotkaniu przeprowadzone zostały konsultacje przez Grzegorza Wojtanowskiego – eksperta w projekcie CESON, dotyczące wielu aspektów ekonomii społecznej, przede wszystkim w kontekście aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, form wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych czy możliwości i form włączania w takie działania lokalnych samorządów.
  Ekspert CESON przeprowadził wykład, w którym zapoznał uczestników spotkania z bieżącą działalnością w/w projektu. Jednocześnie uczestnicy spotkania na bieżąco konsultowali z ekspertem zagadnienia dotyczące bieżącej działalności organizacji.
     Główne tematy, które zainteresowały uczestników spotkania dotyczyły:
  - działalności odpłatnej i nieodpłatnej w organizacjach pozarządowych,
  - działalności gospodarczej,
  - dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
  Podczas spotkania został również podpisany list intencyjny powołujący partnerstwo lokalne.
  W związku z tym, że spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem, planowane są kolejne.

     Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych funkcjonuje przy Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w ramach projektu realizowanego od 1 marca 2011 roku. Jest kontynuacją i efektem zbieranych przez Fundację przez wiele lat doświadczeń i podjętych już wcześniej licznych działań w tym zakresie.
     Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej (partner projektu) CESON zajmuje się dostosowaniem instrumentów ekonomii społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach CESON w całej Wielkopolsce powstanie wiele grup inicjatywnych, złożonych przede wszystkim z osób niepełnosprawnych mogących i chcących działać w sferze ekonomii społecznej. W ramach realizacji projektu zaplanowano szkolenia, indywidualne i grupowe doradztwo, a dla powstających i istniejących podmiotów - pomoc w prowadzeniu księgowości, wsparcie marketingowe, prawne etc.
  CESON jest pierwszym w Polsce ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej adresowanym i dedykowanym osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu.
     Do celów projektu należy nie tylko zidentyfikowanie obszarów, w których mechanizmy ekonomii społecznej miałyby skuteczne zastosowanie na poziomie regionu, z uwzględnieniem polityk w zakresie rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, wykluczenia oraz równych szans, lecz przede wszystkim wdrożenie praktycznych rozwiązań na rzecz ekonomii społecznej osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim.
     Społeczna gospodarka rynkowa jest bardzo dobrym narzędziem realizacji strategicznych planów rozwoju społeczności lokalnych, regionów i kraju, wymagającym jednak dobrze zaplanowanych, a następnie wdrażanych spójnych strategii cząstkowych, rozwoju narzędzi i podmiotów ekonomii społecznej przy współpracy szeroko rozumianego otoczenia ekonomii społecznej i współpracy partnerów lokalnych.
  Projekt objęty jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  MATERIAŁ: PCPR Grodzisk Wielkopolski

  

  Drukuj

  Kontakt

  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Żwirki i Wigury 1
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
  tel 61 44 52 500
  fax 61 44 52 555
  starostwo@pgw.pl
  www.pgw.pl

  Numery kont bankowych
  Mapa dojazdu
  90 Rocznica Powstania Wielkopolskiego
  Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  BIP
  ESP
  Związek Powiatów Polskich Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych Elektroniczny Urząd
  Stowarzyszenie Gmin i Powaitów Wielkopolskich Interaktywna Mapa Powiatu Grodziskiego
  Powiatowy Urząd Pracy Grodziska Hala Sportowa Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej - Leader Region Wielkopolska Narodowe Siły Rezerwowe Grodzisk Moje Miastoe Nasze miasto Grodziskie Forum Dyskusyjne
  Grodziska Pamięć o Katyniu
  Tworzenie stron www | Projekt i realizacja: Wokiss