Powiat

Tu znajdziesz zapowiedzi zbliżających się wydarzeń, relacje i zdjęcia z imprez sportowych i kulturalnych, a także informacje unijne, linki, ogłoszenia, strategie i programy lokalne.

Zawiera opis historii i charakterystykę powiatu, opisy i linki do stron domowych gmin, wchodzących w skład powiatu, informacje o herbie i fladze, skład osobowy Rady i Zarządu Powiatu.

Administracja

Tu znajdziesz dane teleadresowe wydziałów Starostwa Powiatowego, administracji zespolonej, jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb inspekcji i straży.

W dziale znajdziesz informacje, zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Biuro Obsługi Mieszkańca

Dział zawiera podstawy prawne, informacje o niezbędnych dokumentach, wysokościach opłat najczęściej załatwianych spraw w Urzędzie, m.in. z zakresu komunikacji czy też budownictwa. Tutaj można także pobrać wybrane formularze i druki wniosków.

Tutaj znajdziesz dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim oraz innych instytucji, urzędów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń.